Pieter Teylershuis

Tussen 2017 en 2021 is het Pieter Teylers Huis, het oude woon-huis van Pieter Teyler, gerestaureerd en onderdeel geworden van het Teylers museum. Bij de restauratie hebben we geprobeerd zoveel mogelijk installaties uit het zicht te laten. Toch is het hele huis voorzien van de nieuwste installaties, onder andere een warmtepomp, vloerverwarming, gebalanceerde ventilatie, brand- en elektrotechnische installatie en natuurlijk isolatie. Dubbel duurzaam dus, zowel op installatievlak, maar ook door zoveel mogelijk bestaande, monumentale onderdelen in ere te herstellen. Op die manier kan het verhaal van Pieter Teyler aan iedereen verteld worden.

Opdrachtgever: Teylers Museum
Architect: TPAHG architecten
Opgave: restauratie voormalig woonhuis P. Teyler