Meterhuiscomplex

Op een bijzondere plek in Haarlem, net buiten het centrum aan de Oost oever van het Noorder Buiten Spaarne staan de laatste vervallen fabriekspanden van het voormalig energiebedrijf Haarlem (EBH). Hier werd door de gemeente lichtfabrieken vanaf 1902 lichtgas- en later ook stroom- geproduceerd voor de openbare verlichting in Haarlem. Langs de Oerkapkade werd het ijzeroer, een soort ijzererts, gelost en in de
Oerkap opgeslagen om vervolgens in de achtergelegen Zuiveringshal gezuiverd te worden ten behoeve van de gasproductie. De overgebleven grondstoffen werden gewogen in het Meterhuis en vervolgens weer doorverkocht.

In 1999 werd besloten om te starten met de herontwikkeling. De uitgeschreven prijsvraag werd gewonnen door IMCA vastgoed/Max van Aerschot architect. Het door de architect opgestelde Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) en stedenbouwkundig plan werden in 2001 door de gemeenteraad vastgesteld en integraal opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plan bestond uit acht gebouw ensembles/clusters en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. De nieuwbouw moest de ’Oudbouw’ omarmen met hoogwaardige openbare ruimte ertussen bestaande uit twee pleinen zo groot als grote Markt en Botermarkt : de ‘vergrote binnenstad’. Het ontwerp voor het Meterhuiscomplex (1999-2001) kreeg – samen met Turbinehal, Oliehuis en Beheerderswoning- in 2003 de bouwvergunning maar werd door de toenmalige opdrachtgever nog niet gerealiseerd. Er werd eerst gestart met twee nieuwbouwclusters. In 2018 werden Lingotto en KBK bouwgroep eigenaar van een groot deel van de locatie en wijzigde het project van “Nieuwe Energie” in “Haarlemmerstroom”, zij startte direct met de realisatie van het Meterhuiscomplex. Nu is aan de Spaarnezijde, op de plek waar zich indertijd de Oerkap bevond, 620 m2 horeca (“ Mooie Boules”) en bevinden zich in het Meterhuis en de Zuiveringshal 2390m2 werkplekken (oa Pepperminds )met entrees aan de Zuid- en Oostzijde van het gebouw. De gebouwdelen zijn bovendien onderling verbonden met de Oerkap/ horeca.

Opdrachtgever: Lingotto
Architect: KOW architecten/Max van Aerschot architect urbanist
Opgave: herontwikkeling gebouwen voormalig energiebedrijf