8 mei – aflevering 6:
Eric Frijters

Eric Frijters is opgeleid als architect, maar begeeft zich door middel van de combinatie van ontwerp en onderzoek ook veelvuldig op het schaalniveau van stedenbouw en landschapsontwerp. Hij is één van de oprichters van het bureau Fabrications uit Amsterdam. Aan de hand van ontwerpend onderzoek verkent Fabrications hoe steden, regio’s en gebieden toekomstbestendig kunnen worden. In dit gesprek is een onderzoek naar het koppelen van werken, wonen en leren het belangrijkste onderwerp.