8 mei – aflevering 5:
Jan Peter Wingender

Architect Jan Peter Wingender van Office Winhov, heeft een uitgesproken mening over de wijze waarop we aan de stad moeten werken. Hij schetst de stad als een plek met verschillende concrete en abstracte lagen, die zorgvuldig bestudeerd dient te worden alvorens erop in te grijpen. Wingender is geïnteresseerd in het maken van gebouwen die, naast hun eigen functie, een bijdrage aan de stedelijke context kunnen leveren.