24 april – aflevering 2:
Bart van der Vossen

Bart van der Vossen is sinds 2021 directeur Ruimte van de gemeente Utrecht. Hij is opgeleid als architect en was lange tijd verbonden aan Rijnboutt, een bureau voor architectuur, stedenbouw en strategie in Amsterdam. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de verwevenheid tussen de ontwikkeling op meta niveau, dus de gehele stad en de verbindingen met de regio, én de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden op orde te houden.