22 mei – aflevering 10:
Co Verdaas

Co Verdaas is hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als planoloog heeft hij zowel op gemeentelijk, provinciaal als op landelijk niveau gewerkt. In het gesprek plaatst Verdaas de huidige aandacht voor ruimtelijke ordening in historisch perspectief. Hij is positief gestemd over de mogelijkheid om met elkaar tot goede oplossingen te komen, omdat de noodzaak ervan voor alle betrokkenen steeds duidelijker wordt.