Podcast2024-05-07T14:55:28+02:00

Podcast

22 mei – aflevering 10:
Co Verdaas

22.5.2024|Podcast|

Co Verdaas is hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Als planoloog heeft hij zowel op gemeentelijk, provinciaal als op landelijk niveau gewerkt. In het gesprek plaatst Verdaas de huidige aandacht voor ruimtelijke ordening in historisch perspectief. Hij is positief gestemd over de mogelijkheid om met elkaar tot goede oplossingen te komen, omdat de noodzaak ervan voor alle betrokkenen steeds duidelijker wordt.

22 mei – aflevering 9:
Floor Ziegler

22.5.2024|Podcast|

Stadmaker Floor Ziegler is vanuit een rol als cultureel ondernemer in de muzieksector via haar trekkersrol bij sociaalcultureel programmeren van het Noorderpark in Amsterdam gefascineerd geraakt door de kracht van de betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij maatschappelijke ontwikkelingen. Ziegler vertelt uitgebreid hoe bij haar de overtuiging heeft postgevat dat veel maatschappelijke problemen opgelost kunnen worden met een substantiële bijdrage van direct betrokkenen in buurten, wijken, steden en dorpen, en over de kracht van gemeenschappen.

15 mei – aflevering 8:
Rob van Kalmthout

15.5.2024|Podcast|

In het gesprek met Rob van Kalmthout gaat het in belangrijke mate over de condities waaronder in Nederland gebiedsontwikkeling tot stand komt. Rob heeft ruime ervaring opgedaan in zowel vastgoed als stedelijke ontwikkeling, onder andere bij Proper Stok en Heijmans Projectontwikkeling en de Rebel Group. Hij geeft een historisch overzicht van de project- en gebiedsontwikkeling van de afgelopen twintig jaar. En we bespreken welke positie gemeenten in zijn ogen moeten innemen.

15 mei – aflevering 7:
Ab van der Wiel

15.5.2024|Podcast|

In deze aflevering van de Haarlem Sessies praten we met ontwikkelaar en bouwer Ab van der Wiel over zijn levenswerk: De Meelfabriek in Leiden. Bijna veertig jaar is Van der Wiel nu bezig met deze herontwikkeling. In veel opzichten een rijk, leerzaam, maar soms ook lastig proces. Alleen met gelijkgestemde medestanders, waaronder goede architecten, kunnen ideeën en projecten van dit kaliber door de vaak weerbarstige ruimtelijke en juridische processen ‘gesleept’ worden.

8 mei – aflevering 6:
Eric Frijters

8.5.2024|Podcast|

Eric Frijters is opgeleid als architect, maar begeeft zich door middel van de combinatie van ontwerp en onderzoek ook veelvuldig op het schaalniveau van stedenbouw en landschapsontwerp. Hij is één van de oprichters van het bureau Fabrications uit Amsterdam. Aan de hand van ontwerpend onderzoek verkent Fabrications hoe steden, regio’s en gebieden toekomstbestendig kunnen worden. In dit gesprek is een onderzoek naar het koppelen van werken, wonen en leren het belangrijkste onderwerp.

8 mei – aflevering 5:
Jan Peter Wingender

8.5.2024|Podcast|

Architect Jan Peter Wingender van Office Winhov, heeft een uitgesproken mening over de wijze waarop we aan de stad moeten werken. Hij schetst de stad als een plek met verschillende concrete en abstracte lagen, die zorgvuldig bestudeerd dient te worden alvorens erop in te grijpen. Wingender is geïnteresseerd in het maken van gebouwen die, naast hun eigen functie, een bijdrage aan de stedelijke context kunnen leveren.

1 mei – aflevering 4:
Stijnie Lohof

1.5.2024|Podcast|

Senior stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam Stijnie Lohof, zag hoe de aandacht voor Rotterdam Zuid in de afgelopen jaren veranderde. Zowel de sociale als de ruimtelijk, programmatische achterstanden zijn aangepakt. Lohof vertelt over de grote verschillen in dit gebied, over de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en de hernieuwde aandacht voor wijkontwikkeling, die vraagt om een aanpak waar technisch beheer en onderhoud gekoppeld worden aan bijvoorbeeld sociale en ecologische vraagstukken.

1 mei – aflevering 3:
Dorine van Hoogstraten

1.5.2024|Podcast|

Dorine van Hoogstraten is adjunct-directeur van Mooi Noord-Holland en vanuit die organisatie tevens voorzitter van de Adviescommissie Omgevings Kwaliteit van de gemeente Haarlem. In het gesprek vertelt ze over de geschiedenis van de onafhankelijke beoordeling van bouwwerken. En laat zij haar licht schijnen op deze tijd waarin we ons dienen te verhouden tot de Omgevingswet. Van Hoogstraten vindt dat een vroege advisering in het planproces de besluitvorming zou kunnen versnellen.

24 april – aflevering 2:
Bart van der Vossen

24.4.2024|Podcast|

Bart van der Vossen is sinds 2021 directeur Ruimte van de gemeente Utrecht. Hij is opgeleid als architect en was lange tijd verbonden aan Rijnboutt, een bureau voor architectuur, stedenbouw en strategie in Amsterdam. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om de verwevenheid tussen de ontwikkeling op meta niveau, dus de gehele stad en de verbindingen met de regio, én de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden op orde te houden.

24 april – aflevering 1:
Bas van der Pol

24.4.2024|Podcast|

Van der Pol is wethouder stedelijke ontwikkeling en economie van Tilburg. Het gesprek gaat in op welke vaardigheden, kennis en processen wezenlijk zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van die stad. Het sturen en aansturen daarvan komt neer op een combinatie van de kunst van het ambtelijke puzzelen en politiek schaken.

Podcastserie met 10 professionals uit het ruimtelijk domein

16.4.2024|Podcast|

De voormalige Haarlemse stadsarchitect Willem Hein Schenk en publicist JaapJan Berg spraken met toonaangevende ruimtelijke professionals, waaronder architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, bestuurders ontwikkelaars en een stadsmaker. Het resultaat is de podcastserie De Haarlem Sessies. De 10 afleveringen komen online op Spotify vanaf woensdag 24 april. Elke week volgen 2 afleveringen.

Ga naar de bovenkant