Historie

De Lieven de Key Penning is in 2009 ingesteld als prijs voor ruimtelijke kwaliteit op voorstel van de toen net aangetreden stadsbouwmeester Max van Aerschot. Het eerste exemplaar werd uitgereikt door toenmalig wethouder cultuur Chris van Velzen.

In het tweede jaar van uitreiking werd aan de prijs ook een publieksprijs gekoppeld. Het was de nadrukkelijke wens van het Haarlemse gemeentebestuur om met het instellen van deze prijs en de publieksprijs de belangstelling voor de architectonische, stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van de stad te stimuleren.

In het eerst jaar stond ‘Monumentenzorg, hergebruik en zorg voor cultuurhistorisch erfgoed’ centraal, in het tweede jaar was het thema ‘Architectuur’ en in het derde jaar ‘Stedenbouw, openbare ruimte en landschap’. Er is sindsdien voor gekozen om in een cyclus van drie jaar steeds het centrale thema af te wisselen. De prijs wordt toegekend aan een zogenoemd voorbeeldstellend project en kan zowel aan de ontwerper als aan de opdrachtgever worden gegeven.

Uit een groslijst van projecten, die voldoen aan het thema, worden door een vakjury 10 genomineerden geselecteerd. Deze vakjury onder voorzitterschap van de wethouder ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Haarlem, kent ook de Lieven de Key Penning uiteindelijk toe. De jury bestaat verder uit de stadsarchitect, de voorzitter van de Vereniging Haerlem, de directeur van het ABC Architectuurcentrum Haarlem, een architectuurhistoricus en een of meerdere ‘externe’ en wisselende deskundige juryleden die daarvoor speciaal – afhankelijk van het jaarthema – worden gevraagd.

Over Lieven de Key (ca 1560-1627)
Lieven de Key, geboren in Gent (circa 1560), vluchtte met vele duizenden streekgenoten in 1584 uit de Zuidelijke Nederlanden voor de Hertog van Parma en vestigde zich in Haarlem. Hij werd in 1593 aangesteld als ‘stadts meestermetselaar ende fabrycq’. Lieven de Key wordt daarmee beschouwd als de eerste stadsarchitect/stadsbouwmeester van Haarlem.