Werkwijze jury Lieven de Key Penning

Aan het begin van het jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de kandidaten voor de Lieven de Key Penning. De eerste bron voor deze inventarisatie is de gemeentelijke administratie van projecten en bouw- en omgevingsvergunningen.

Vervolgens worden diverse stakeholders bevraagd op hun kennis van de stad en van mogelijke kandidaten voor de penning. Dat werk wordt in opdracht van de jury verricht door medewerkers van de afdeling Omgevingsbeleid van de gemeente Haarlem in samewerking met vrijwilligers van het ABC Architectuurcentrum. Een enkele keer wordt ook een oproep in het Haarlems Dagblad geplaatst om kandidaten voor te dragen. Er worden kerngegevens verzameld van de voorgedragen kandidaten/objecten. Dit mondt uit in een groslijst. Deze lijst wordt vlak na de zomer voorgelegd aan de vakjury die uit deze lijst tien kandidaten selecteert. De nominaties worden bekend gemaakt en de genomineerden wordt gevraagd extra informatie aan te leveren over het project. Dit materiaal wordt geëxposeerd in het ABC gedurende een aantal weken waarbij bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete project in het kader van de Publieksprijs. Het Haarlems Dagblad verzorgt elk jaar een reportage van alle genomineerden. Tenslotte kan ook op een speciale website gestemd worden voor de Publieksprijs.

De vakjury bezoekt in oktober de 10 genomineerde projecten en beslist welke kandidaat de Penning krijgt. Een paar dagen voor de uitreiking wordt de stemming voor de Publieksprijs gesloten.

Samenstelling vakjury 2022
De vakjury bestaat dit jaar uit: Floor Roduner, voorzitter (wethouder ruimtelijk ontwikkeling), Willem Hein Schenk (stadsarchitect), Martin van Bleek (voorzitter Vereniging Haerlem), Wim de Wagt (architectuurhistoricus en –publicist), Ann-Katrin Adolph (restauratie architect, AKA Erfgoed), Vita Teunissen (architectuur historicus, SteenhuisMeurs), Gabriël Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum Haarlem).