Ruimtelijke kwaliteit in onze stedelijke ontwikkeling

Hoe realiseren we ruimtelijke kwaliteit in de stedelijke ontwikkeling in Nederland? Voor het antwoord op die vraag spraken Willem Hein Schenk en JaapJan Berg met tien professionals uit het ruimtelijk domein. De ervaringen van Schenk als stadsarchitect van Haarlem vormden de aanleiding tot de gesprekken.

Ruimtelijke projecten duren vaak lang, kunnen stroperig zijn of niet het gewenste resultaat opleveren. Anderzijds kunnen ze ook heel verrassende uitkomsten hebben. Onder welke condities kan goede ruimtelijke kwaliteit ontstaan vroegen Schenk en Berg zich af? Wie of wat is er nodig en welke werkwijzen dienen ingezet te worden? Welke stedelijke arrangementen kunnen hierbij de juiste sturing geven?

De tien gesprekken hebben een schat aan ervaringen en analyses opgeleverd die gedeeld worden in de podcastserie ‘De Haarlem Sessies’. In de publicatie Sturen op stadsarrangementen zijn de gesprekken verwerkt tot inzichten, worden kansen en knelpunten geduid en bewijslast voor handelen geboden.

Willem Hein Schenk was van 2019 tot 2023 stadsarchitect van Haarlem. Eerder was hij onder meer lange tijd als architect en partner verbonden aan De Zwarte Hond en tussen 2011 en 2015 voorzitter van de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus BNA. Momenteel adviseert hij diverse gemeenten en organisaties over (de condities voor) het realiseren van omgevingskwaliteit.

JaapJan Berg is onafhankelijk publicist, moderator en onderzoeker op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening/kwaliteit. Hij publiceert met regelmaat in verschillende vakmedia en is auteur en redacteur van meerdere publicaties. Berg leidt als moderator en dagvoorzitter frequent debatten en discussies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.