Presentatie in de serie ‘Spraakmakend Haarlem’

Kristian Koreman (ZUS) in het ABC

Al geruime tijd werkt Kristian Koreman met zijn bureau ZUS aan bijzondere projecten in Haarlem. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het ontwerp ‘Stad tussen de Bomen’, ofwel de inrichting van de openbare ruimte van middengebied Schalkwijk. Ook werken zij momenteel aan de herinrichting van het voormalige Slachthuisterrein. Hoogste tijd dus om hem uit te nodigen voor ‘Spraakmakend Haarlem’!

Kristian Koreman vertelt op 26 september over diverse projecten van zijn Rotterdamse bureau ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Dit bureau heeft hij samen met Elma van Boxel in 2001 opgericht. Zij zijn internationaal actief en verscheidene keren met prijzen onderscheiden. Koreman gaat tijdens zijn presentatie in op hun manier van werken maar ook wat hem inspireert en wat de ambities zijn. Na afloop van zijn presentatie is er gelegenheid voor het stellen van vragen en eventueel gesprek onder leiding van Gabriël Verheggen, directeur ABC (moderatie).

Datum: dinsdag 26 september 2023
Locatie: ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot Heiligland 47 Haarlem
Aanvang: 17:00 uur – LET OP (inloop vanaf 16:30 uur)
Borrel: tussen 18:00 en 19:00 uur

Spraakmakend Haarlem organiseert in de aanloop naar de uitreiking van de Lieven de Key Penning op 21 november 2023 een reeks bijeenkomsten over de actuele ontwikkeling van architectuur in Haarlem. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het ABC Architectuurcentrum en worden o.a. aangekondigd en van context voorzien op www.spraakmakendhaarlem.nl.

Spraakmakend Haarlem is een samenwerkingsverband van Atelier Stad van de gemeente Haarlem en het ABC Architectuurcentrum Haarlem met als doel de ruimtelijke ontwikkelingen en de ruimtelijke kwaliteit van deze stad over het voetlicht te brengen aan de hand van presentaties, lezingen en gesprekken.